START

Söker du annonsplatts?

Använd kontaktformuläret så kontakar våra administratörer er.

Välkomna till skyttefrämjandet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VIKTIGT!!

För alla skyttars information.

 

 

I dagarna har EU presenterat ett förslag som för Sveriges dels skulle betyda att många vapenägares egendom konfiskeras.

Vi ställer då Sverige inför ett läge där äganderätten inte längre har någon betydelse, och att den enskilda individens rättigheter kränks. Våran egendom är då statens oavsett vad som står på pappret. Det är det ett brott mot vårt rikes lagar som nu hotas av EU med ett uttryckt syfte till att bekämpa terrorism.

Det är fullkomligt ologiskt. Våra civilisters vapen utgör inga hot mot oss, det ägs av dom mest laglydiga människor vi har i det här landet, och det är även de som ställer upp frivilliga för att försvar dig, din familj, och dina rättigheter i det här landet. Är vi beredda på att ge bort det?

 

Den 19-November 2015 fick EU, EUROPAPARLAMENTET ett förslag om striktare vapenlagar.

EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA DIREKTIV

(läs direktivet här)

 

 

Några utvalda delar från direktivet fins att läsa nedan.

 

I direktivet står det:

 

"Försäljning av skjutvapen och delar till skjutvapen genom distanskommunikation kan utgöra ett allvarligt hot mot säkerheten, eftersom metoderna är svårare att kontrollera än de konventionella försäljningsmetoderna, särskilt när det gäller kontroll på nätet av att tillstånd är lagenliga. Det är därför lämpligt att inskränka försäljning av vapen och vapendelar genom distanskommunikation, särskilt internet, till vapenhandlare och vapenmäklare."

 

"Vissa halvautomatiska skjutvapen kan enkelt omvandlas till automatiska skjutvapen och utgör därmed ett hot mot säkerheten. Men även utan omvandling till kategori A kan vissa halvautomatiska skjutvapen vara mycket farliga om de kan rymma många skott samtidigt. Sådana halvautomatiska vapen bör därför förbjudas för civilt bruk."

 

Du kan vara med och påverka:

Det är många som nu har skrivigt under, men vi kan bli fler.

Skriv under petitionen mot förslaget. Klicka på petitionen:

 

PETITION

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

________

____

 

_________